Kierownik: mgr farm. Beata Kulpińska-Wojda

Lokalizacja: Pawilon nr 3, parter.

Poniedziałek – Piątek 7:30-15:30

Telefon: 22 51 52 771, 22 51 52 737

e-mail: apteka@old.grochowski.waw.pl

Apteka Szpitalna nie prowadzi sprzedaży odręcznej.

 

Zakres działania:

– zaopatrzenie wszystkich jednostek organizacyjnych Szpitala w:

  • produkty lecznicze,
  • produkty lecznicze sprowadzane na drodze importu docelowego,
  • preparaty do żywienia enteralnego i parenteralnego,
  • wyroby medyczne,
  • płyny infuzyjne,
  • materiały opatrunkowe (w tym specjalistyczne),
  • sprzęt medyczny (w tym materiały szewne),
  • środki dezynfekcyjne,

– świadczenie usług farmaceutycznych w zakresie przygotowywania leków recepturowych,   aptecznych i cytostatycznych,

– udział w badaniach klinicznych,

– udzielanie pełnej informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych,

– szkolenie personelu fachowego,

– sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych w Szpitalu poprzez monitorowanie działań niepożądanych oraz nadzór nad produktami leczniczymi wstrzymywanymi i wycofanymi z obrotu,

– pozyskiwanie i dystrybucja produktów leczniczych otrzymanych w formie darowizny,

– analizy farmakoekonomiczne niezbędne do przeprowadzania postępowań przetargowych,

– racjonalizacja farmakoterapii poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Terapeutycznego oraz Komitetu ds. antybiotykoterapii.

 

Gospodarka produktami leczniczymi odbywa się w oparciu o Receptariusz Szpitalny oraz obowiązujące na terenie Szpitala procedury, gdzie Apteka Szpitalna bierze czynny udział w racjonalizacji farmakoterapii poprzez udział w ich tworzeniu i aktualizacji.

 

Aktualizacja: marzec 2022 r.

 

Skip to content