Akredytacja Szpitala

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o. o. w Warszawie spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa opieki. Potwierdza to uzyskany z Ministerstwa Zdrowia […]

Otwarcie Pawilonu V

Otwarcie Pawilonu V  Dnia 20 listopada 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie z okazji zakończenia modernizacji i wyposażenia Pawilonu V. Otwarcia dokonała Pani Prezydent m. st. […]

Otwarcie Pawilonu I

 Dnia 29 stycznia 2016 roku odbyło się uroczyste otwarcie z okazji zakończenia modernizacji i wyposażenia Pawilonu I. z okazji zakończenia modernizacji i wyposażenia Pawilonu V. Otwarcia […]

Ostatnie posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Grochowskiego

 Ostatnie, uroczyste posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Grochowskiego  im. dr  med. Rafała  Masztaka  SPZOZ  odbyło się w dniu 25 września 2013 r. Na posiedzeniu byli obecni członkowie Rady Społecznej, przedstawiciele Dyrekcji oraz […]

Podpisanie Aktu Notarialnego

 Dnia 6 września 2013 r. w Ratuszu miasta stołecznego Warszawy przy Placu Bankowym 3/5 odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Przekształcenia Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała […]

Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego – Pawilon VI

Projekt realizowany w ramach Działania 7.1. :Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” RPO WM 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w […]
Skip to content