ZASADY PRZYJĘCIA PACJENTA DO SZPITALA

 

W Szpitalu Grochowskim świadczenia zdrowotne udzielane są:

 • pacjentom kierowanym do leczenia szpitalnego, posiadającym stosowne skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), lekarza poradni specjalistycznej lub innego lekarza,
 • pacjentom wymagającym leczenia szpitalnego ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, przyjmowanym w trybie nagłym.

 

Pacjenci do szpitala przyjmowani są w trybie planowym i w trybie nagłym.

 • Przyjęcie planowe – pacjenci przyjmowani do leczenia szpitalnego z uzgodnionym wcześniej terminem przyjęcia do szpitala.
 • Przyjęcie w trybie nagłym – pacjenci przyjmowani do leczenia szpitalnego w stanie zagrożenia życia i zdrowia.

 

I. Przyjęcie w trybie planowym:

 1. Pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć w dniu uzgodnionego terminu przyjęcia.
 2. Pacjent okazuje dokumenty, niezbędne do założenia dokumentacji medycznej:
 • skierowanie do szpitala (jeżeli nie było dostarczone wcześniej),
 • dowód tożsamości z numerem PESEL,
 • w przypadku obcokrajowców – dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń.
 1. W celu pełnej informacji o stanie zdrowia i realizowanych świadczeniach w przeszłości, zaleca się dostarczenie dokumentacji medycznej z innych podmiotów leczniczych.
 2. Pacjent upoważnia osobę do udzielania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach medycznych oraz osobę do uzyskania dokumentacji medycznej.
 3. Pacjent kierowany jest do przebieralni, celem przebrania się.
 4. Pacjent może zdeponować rzeczy wartościowe w depozycie szpitala.
 5. Pacjent powinien posiadać:
 • przybory toaletowe,
 • ręcznik,
 • piżamę i kapcie,
 • bieliznę osobistą,
 • inne rzeczy, o których pacjent został poinformowany przy ustalaniu terminu przyjęcia.

 

II. Przyjęcia w trybie nagłym realizowane są w odniesieniu do pacjentów:

 • zgłaszających się osobiście ze skierowaniem lub bez skierowania,
 • przywiezionych przez Zespół Ratownictwa Medycznego.

 

 1. W pierwszej kolejności zaopatrywani są pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
 2. Lekarz Izby Przyjęć dokonuje oceny stanu zdrowia i podejmuje decyzję, co do dalszego leczenia adekwatnie do stanu zdrowia.
 3. Pacjent może zostać:
 • przyjęty do oddziału szpitalnego,
 • przekazany do ośrodka o wyższej referencyjności lub do jednostki odpowiadającej profilowi danego schorzenia.
 1. W Izbie Przyjęć podejmowane są wobec pacjenta czynności medyczne adekwatnie do stanu zdrowia pacjenta.
 2. Rejestratorka medyczna Izby Przyjęć zakłada pacjentowi dokumentację medyczną.

 

Pacjenci wymagający porady z zakresu kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego) korzystają z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w dni powszednie w godzinach od 18:00 – 08:00 oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Pawilon VI, parter, wejście od ul. Grenadierów

REJESTRACJA TEL. 22 51 52 535


Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają:
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu.
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci.
 • Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
 • Kobiety w ciąży (od 01.01.2017).
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017).
 • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017).
 • Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018)
 • Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.10.2018).

INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Podjazdy dla wózków:

 • przy Wejściu Głównym Szpitala Pawilon IV,
 • przy Izbie Przyjęć Pawilon VIII,
 • przy Pawilonie I od strony ul. Suchodolskiej.

Podjazdy posiadają barierki ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Dostępne są wózki dla osób niepełnosprawnych.

Toalety:

 • w Pawilonie IV, parter, Wejście Główne,
 • w Izbie Przyjęć, Pawilon VIII,
 • w Przychodni Specjalistycznej,
 • we wszystkich oddziałach.

Windy:

 • w budynkach Szpitala rozmieszczonych jest 8 wind umożliwiających dotarcie do wybranego miejsca.

Miejsca parkingowe:

 • na terenie Szpitala wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy Wejściu Głównym, przy Izbie Przyjęć oraz przy Pawilonie I od strony
  ul. Suchodolskiej.

E-usługa:

 • tłumacz on-line języka migowego – pozwala personelowi medycznemu na pomoc
  w porozumiewaniu się z osobami niesłyszącymi (w tym z osobami całkowicie głuchymi) posługującymi się polskim językiem migowym poprzez zastosowanie tabletu – dostępny w Izbie Przyjęć oraz w miarę potrzeb w innych komórkach Szpitala.
Skip to content