NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

Nazwa programu: „NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA”

Nazwa zadania: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy.

 

W ramach powyższego programu Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie zgodnie z umową 1/15/29/2021/151/393 uzyskał dofinansowanie w wysokości 600 000,00 zł brutto na zakup cyfrowego aparatu mammograficznego. Całkowita wartość zadania wyniosła 606 600,00 zł brutto.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego ZPK/21/2021          i zawartej umowy K/TP/117/2021 zakupiony został cyfrowy mammograf uMammo 590i, który został zainstalowany, uruchomiony i oddany do użytkowania w dniu 24.11.2021 roku w Pracowni Mammografii.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych na zakupionym sprzęcie rozpoczęto w dniu 20.12.2021 roku po uzyskaniu pozytywnej decyzji nr DE OHR/02002/2021 Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na stosowanie aparatu mammograficznego do celu diagnostyki medycznej.

Skip to content