Lokalizacja: Pawilon VIII (2 i 3 piętro), Pawilon IV ( 2 piętro), Pawilon III (2 piętro)
Ordynator Oddziału Kardiologii / Kierownik Kliniki Kardiologii CMKP: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj

Zastępca Ordynatora Oddziału / Kierownika Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski

Telefon: 22 810-17-38, 22 51-52-660, 22 51-52-704, 22 810-17-38 fax. 22 51-52-671
e-mail: sekretariat@kkcmkp.pl

1. Opis Oddziału
2.Pracownicy Oddziału
3.Telefony kontaktowe
4.Poradnik pacjenta – jak się przygotować do hospitalizacji

1.Opis Oddziału

Oddział Kardiologii / Klinika Kardiologii CMKP – miejski i akademicki ośrodek kardiologiczny działa nieprzerwanie od stycznia 1974 roku.

Oddział Kardiologii / Klinika Kardiologii CMKP od 2002 roku prowadzi 24-godzinny dyżur inwazyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych w Pracowni Hemodynamicznej oraz od początku istnienia dyżur w Pododdziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej i w oddziale zachowawczym. Przyjmuje także chorych kardiologicznych w trybie planowym.

Oddział Kardiologii / Klinika Kardiologii CMKP posiada najwyższy IIIB stopień referencyjności. Dysponuje pełnym zakresem diagnostyki i terapii kardiologicznej, m.in. wykonywane są: angioplastyka wieńcowa, biopsja mięśnia serca, zabiegi elektrofizjologiczne (ablacje, wszczepianie stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów, urządzeń resynchronizujących) oraz prowadzona jest intensywna terapia kardiologiczna.

Oddział Kardiologii / Klinika Kardiologii CMKP dysponuje 57 łóżkami zachowawczymi i 14 łóżkami intensywnej terapii kardiologicznej.

W skład zespołu lekarskiego wchodzi 6 profesorów (2 profesorów tytularnych i 4 profesorów uczelnianych), 4 doktorów habilitowanych medycyny, 16 doktorów medycyny.

Pod względem specjalizacji w Oddziale / Klinice pracuje 32 kardiologów ( w tym 23 także ze specjalizacją II° w zakresie chorób wewnętrznych, 1 angiolog), a pod względem umiejętności dodatkowych – 5 samodzielnych hemodynamistów, 8 samodzielnych inwazyjnych elektrofizjologów klinicznych i 5 echokardiografistów. Spośród zespołu pielęgniarskiego – 49 pielęgniarek ma wyższe wykształcenie, a 22 specjalizację kardiologiczną, 10 specjalizację z anestezjologii, 6 specjalizację z interny i 1 z geriatrii.

Od listopada 2012 roku Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz pracownie diagnostyczne działają w nowo wybudowanym nowoczesnym pawilonie VIII Szpitala Grochowskiego.

Od grudnia 2014 Odcinek A Oddziału Kardiologii działa na nowo wybudowanym piętrze pawilonu IV Szpitala Grochowskiego.

2.Pracownicy Oddziału

Lekarze:

dr hab. n. med. Michał Ambroziak, prof. CMKP;

dr hab. n. med. Tomasz Jaxa-Chamiec, prof. CMKP;

dr hab. n. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP;

dr hab. n. med. Jakub Baran, prof. CMKP;

dr n. med. Jadwiga Gębalska;

dr n. med. Piotr Kokowicz,

dr n. med. Urszula Grochowicz;

dr n. med. Tomasz Imiela;

dr n. med. Aleksandra Czepiel;

dr n. med. Paweł Lewandowski,

dr n. med. Rafał Łukaszewicz,

dr n. med. Paweł Maciejewski,

dr n. med. Ewa Makowska,

dr n. med. Ewa Pilichowska-Paszkiet,

dr n. med. Roman Piotrowski,

dr n. med. Bogumił Ramotowski;

dr n. med. Małgorzata Sikora-Frąc,

dr n. med. Agnieszka Sikorska,

dr n. med. Krzysztof Smarż,

dr n. med. Beata Zaborska;

lek. Agnieszka Bińczak;

lek. Katarzyna Dudzińska-Szczerba;

lek. Tomasz Kryński,

lek. Agnieszka Łopatka,

lek. Joanna Makowiecka;

lek. Ewa Omelańczuk-Więch,

lek.  Sebastian Pszonak,

lek. Maria Referowska,

lek. Olga Sitnicka;

lek. Tomasz Słomski;

lek. Maciej Świątkowski;

lek. Dariusz Winek;

lek. Anna Żuk.

Rezydenci:

Kinga Dziekan-Wisławska,

Marzena Dzida,

Anna Maria Gawałkiewicz,

Magdalena Hendzel,

Grzegorz Karczmarewicz,

Piotr Leszczyński,

Michał Niedźwiedź,

Katarzyna Niewczas-Wieprzowska,

Katarzyna Piszcz,

Marcin Pluta,

Marta Prządka,

Adam Roszkowski,

Anna Rysiak,

Maciej Sałagaj,

Diana Seliga,

Amro Suleimieh,

Anna Świderska,

Jerzy Zioło.

3.Telefony kontaktowe

PODODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII KARDIOLOGICZNEJ (R)

Kierownik – dr n. med. Piotr Kokowicz

Zastępca Kierownika – lek. Dariusz Winek

Pielęgniarka Oddziałowa – Małgorzata Dupik

Sekretariat: mgr Katarzyna Gajewska

Pokój Kierownika: 22 51-52-540

Pokój lekarski: 22 51-52-718, 22 51-52-769

Pokój Pielęgniarki Oddziałowej: 22 51-52-744

Konsola pielęgniarek: 22 51-52-662, 22 51-52-562

Sekretariat: 22 51-52-508

PODODDZIAŁY KARDIOLOGII OGÓLNEJ A i B

Kierownik Pododdziału A – dr med. Jadwiga Gębalska

Kierownik Pododdziału B – dr med. Urszula Grochowicz

Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Agnieszka Nowakowska

Sekretariat: Dorota Osiak, Monika Kruk

Pokój lekarski Pododdziału A: 22 51-52-686, 22 51-52-776

Pokój lekarski Pododdziału B: 22 51-52-755

Pokój Pielęgniarki Oddziałowej: 22-51-52-687

Dyżurka pielęgniarek Pododdziału A: 22 51-52-754

Dyżurka pielęgniarek Pododdziału B: 22 51-52-685

Sekretariat: 22 51-52-688, fax. 22 51-52-512

PRACOWNIA TESTÓW WYSIŁKOWYCH I PODODDZIAŁ WCZESNEJ REHABILITACJI ZRA i ZRB

Kierownik Pracowni i ZRA – dr hab. med. Tomasz Jaxa-Chamiec

Kierownik ZRB – dr hab. med. Bronisław Bednarz

Pokój Kierownika Pracowni: 22 51-52-642

Pokój lekarski: 22 51-52-570

Pracownia: 22 51-52-572

PRACOWNIA ELEKTROFIZJOLOGII KLINICZNEJ I PODODDZIAŁ

Kierownik – prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski

Zastępca Kierownika – dr med. Ewa Makowska

Pielęgniarka Koordynująca – Magdalena Misiewicz

Sekretariat Kierownika: Małgorzata Kurowska: 22 51-52-757

Sekretariat: Justyna Domańska: 22 51-52-762

Pokój Kierownika: 22 51-52-690

Pokój lekarski: 22 51-52-763

Pokój Pielęgniarki Koordynującej: 22 51-52-763

Konsola: 22 51-52-583

PRACOWNIA KONTROLI URZĄDZEŃ WSZCZEPIALNYCH

dr med. Ewa Makowska: 22 51-52-637

piel. mgr Beata Litwinowicz: 22 51-52-608

PRACOWNIA MONITOROWANIA HOLTEROWSKIEGO

tech. Joanna Szymot: 22 51-52-550

PRACOWNIA HEMODYNAMIKI I PODODDZIAŁ

Koordynator – dr n.  med. Paweł Maciejewski

Pielęgniarz Koordynujący – Mariusz Jeziorski

Sekretariat Kierownika: Anna Dławichowska: 22 51-52-757

Pokój Kierownika: 22 51-52-759

Pokój lekarski: 22 51-52-612

Telefon lekarza dyżurnego: 22 870-27-81

Fax: 22 51-52-676

Pokój Pielęgniarza Koordynującego: 22 51-52-762

Konsola: 22 51-52-758

PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII

Kierownik – dr med. Beata Zaborska

Zastępca Kierownika – dr med. Małgorzata Sikora-Frąc

Pokój Kierownika: 22 51-52-547

Pokój lekarski: 22 51-52-548

Pracownia: 22 51-52-643

4.Poradnik pacjenta – jak się przygotować do hospitalizacji

Dokumenty potrzebne przy przyjęciu do Szpitala:

  • skierowanie do szpitala,
  • dowód osobisty,
  • zaświadczenie, dokument potwierdzający ubezpieczenie (np. aktualna legitymacja ubezpieczeniowa, druk ZUS RMUA, legitymacja rencisty / emeryta),
  • dokumentacja medyczna, karty informacyjne, wyniki badań,
  • spis przyjmowanych leków,
  • leki własne specjalistyczne.

Przypominamy o zabraniu rzeczy osobistych potrzebnych podczas pobytu w Oddziale (maseczki, piżama, kapcie, szlafrok, ręcznik, przybory toaletowe).

 

Aktualizacja: marzec 2022 r.

 

Skip to content