Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej

Lokalizacja: Sekretariat – Pawilon 5 (parter)

Oddział odc. A- Pawilon 5 (II piętro)

                      Oddział odc. B- Pawilon 3 ( I piętro)

Koordynator: specjalista neurolog Barbara Bilińska – Nigot

Telefon: 22 51-52-641, fax. 22 51-52-775
E-mail:otirn@grochowski.com.pl

 

p. dyżurny:                        22 51-52-710

pielęgniarki odcinek A:     22 51-52-611

pielęgniarki odcinek B:     22 51-52-602

p. lekarski:                        22 51-52-600

pracownia EEG:                 22 51-52-640

 

 Informacje ogólne

Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej zgodnie z kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzi tzw. wczesną rehabilitację szpitalną i zajmuje się chorymi z niedowładami, które wystąpiły do 6 miesięcy przed planowym przyjęciem lub kontynuuje terapię i rehabilitację wdrożoną w trakcie pobytu w ostrym oddziale neurologicznym lub neurochirurgicznym.
Dysponujemy 50 łóżkowym oddziałem wyposażonym w salę gimnastyczną z nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym oraz gabinetem zabiegów fizykoterapeutycznych.
Zatrudniamy profesjonalny zespół medyczny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zarówno lekarski jak i magistrów rehabilitacji. Dysponujemy zespołem logopedów i psychologów, wykwalifikowanym personelem średnim i niższym. Dobrze wyposażone sale w sprzęt specjalistyczny oraz duże zaangażowanie całego personelu decydują o miłej atmosferze, która towarzyszy pobytowi i wpływa na dobre efekty usprawniania.
Oddział dysponuje również nowoczesną aparaturą elektroencefalograficzną i elektromiograficzną z możliwością wykonywania usług zarówno dla potrzeb Szpitala jak i dla pacjentów przychodzących z zewnątrz.

W ramach Oddziału istnieje Zakład Rehablilitacji.

 Świadczone usługi:

Terapia i rehabilitacja chorych po udarach mózgowych, zabiegach neurochirurgicznych, urazach czaszkowo – mózgowych, infekcjach centralnego układu nerwowego oraz ze stwardnieniem rozsianym, polineuropatią z nastepowymi niedowładami kończyn , zaburzeniami mowy o typie afazji lub dyzartri.
Prowadzimy fizykoterapię jako formę wspomagającą terapię manualną chorych z zespołami bólowymi i korzeniowymi.

 Zakład Rehabilitacji

p.fizjoterapeutów
tel. 22 51 52 554

 Prowadzimy działalność w dwóch formach:
-Rehabilitacja pacjentów oddziałów wewnętrznych Szpitala w ramach zleceń lekarskich
-Realizowanie procesów usprawniania ruchowego pacjentów w ramach Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.
Program rehabilitacji wspomagamy zabiegami z fizykoterapii, które realizowane są przez doświadczony zespół terapeutów. Nowocześnie wyposażone sale w sprzęt specjalistyczny oraz duże zaangażowanie personelu decydują o miłej atmosferze, która towarzyszy zajęciom i wpływa na szybkie efekty terapeutyczne.

Skip to content