Pracownia Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego

Lokalizacja: XXX
Koordynator: XXX
Telefon: 22 51 52 777, 539 991 219
gcm@old.grochowski.waw.pl

WYKONYWNE BADANIA:                           

  • Ø pH- metria przełykowa,
  • Ø Manometria przełykowa,
  • Ø Impedancja przełykowa.

                     

Kontakt:

  • Ø Sekretariat 022 51 52 777

W strukturze Oddziału znajduje się Pracownia Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt pozwalający rozpoznać zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego. Pracownia Badań Czynnościowych przewodu pokarmowego jest przygotowana do kompleksowego świadczenia usług w zakresie diagnostyki chorób przełyku, żołądka oraz dwunastnicy. Mamy możliwość diagnozowania i leczenia chorych po wykonaniu badań endoskopowych, ultrasonografii, wielopoziomowej manometrii przełykowej, ph-metrii przełykowej (24-godzinnej), jednokanałowej, wielokanałowej), 24-godzinnej impedancji przełykowej. Wyżej wymienione badania wykonujemy odpłatnie w ramach Grochowskiego Centrum Medycznego. Pracownia współpracuje z Klinikami CMKP i Akademii Medycznej w Warszawie oraz wykonuje badania dla pacjentów z innych województw.        

Manometria przełyku jest to wysokospecjalistyczne badanie diagnostyczne stosowane w gastroenterologii. Ocenia czynność przełyku. Badanie jest wykorzystywane w rozpoznawaniu zaburzeń połykania i zaburzeń motoryki przełyku. Po wykluczeniu przyczyn anatomicznych za dysfagię mogą być odpowiedzialne zaburzenia perystaltyki przełyku. Stwierdzić to można dopiero na podstawie badań manometrycznych przełyku. Duży problem diagnostyczny stanowią bóle w klatce piersiowej. Bóle występujące w refluksie żołądkowo-przełykowym i zaburzeniach motoryki przełyku, przepukliną rozowru przełykowego przepony noszą nazwę „bólów niekardiologicznych” i odpowiedzialny jest za nie najczęściej skurcz przełyku.

Manometrię powinno  wykonywać się  u pacjentów z utrzymującymi się dolegliwościami o podłożu  przełykowym, u których endoskopia lub badanie radiologiczne przełyku  nie pozwoliły  postawić jednoznacznego rozpoznania.

Manometria przełyku pozwala ocenić podstawowe napięcie spoczynkowego dolnego zwieracza przełykowego, relaksację po akcie połykania, jego długość całkowitą i długość odcinka brzusznego. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi do manometrii można nawet uzyskać trójwymiarowy obraz dolnego zwieracza przełyku.

Sonda do badania manometrycznego

24-godzinna pH – metria przełykowa


Badanie pH – metryczne pozwala ocenić zmiany pH w przełyku. W 24-godzinej pH – metrii możliwe jest prześledzenie zmian pH w przełyku w czasie  codziennych czynności pacjenta.

 24-godzinna pH – metria przełyku jest jednym z najlepszych najlepszym sposobów potwierdzenia lub wykluczenia choroby refluksowej przełyku.

.

Impedancja przełykowa

System Monitorowania Refluksu żołądkowo – przełykowego jest urządzeniem medycznym przeznaczonym do diagnostyki refluksu. Technologia pomiaru impedancji zastosowana w połączeniu z sondą pH jest pomocna w różnicowaniu refluksu kwaśnego i niekwaśnego. Urządzenie można wykorzystać dodatkowo do wstępnej oceny motoryki przełyku. Umożliwia ocenę skuteczności połknięcia oraz jego kierunek.

,,Impedancja jest jedyną metodą rejestracji, jaka osiąga wysoka czułość  w diagnostyce wszystkich typów refluksu.”/Sifrimetal:GUT2004;53:1024/

Podczas badania rejestrowane są dane z elektrod. Elektrody dokonują pomiaru oporności (impedancji) przy użyciu technologii Multi Channel Intraluminal Impedance (MII), oraz pomiaru pH. Epizody refluksu rozpoznawane są poprzez czujniki impedancji (MII). Pomiar impedancji pozwala na rejestrację refluksu zarówno kwaśnego jak i nie-kwaśnego. Czujniki pH dodatkowo pomagają w różnicowaniu epizodów kwaśnych i nie-kwaśnych. Główną przewagą diagnostyki impedancji pH jest możliwość powiązania dolegliwości z refuksem kwaśnym i niekwaśnym.

Skip to content