Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej

Lokalizacja: Pawilon nr 3, piętro II
Koordynator: prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
Telefon: 22 51 52 757
elektrofizjologia@old.grochowski.waw.pl

 

Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej Szpital Grochowskiego Sp. z o.o.

Bieżąca działalność lecznicza

Pracownia wykonuje pełen zakres zabiegów w zakresie ablacji i urządzeń wszczepialnych. Implantuje również rejestratory arytmii. Pracownia kontroli stymulatorów i defibrylatorów prowadzi stacjonarną i zdalną kontrolę wszystkich rodzajów urządzeń wszczepialnych.

W zakresie zabiegów ablacji pracownia specjalizuje się w ablacji migotania przedsionków, skomplikowanych arytmii komorowych i burz elektrycznych. Oprócz standardowego nowoczesnego sprzętu do zabiegów rutynowo używane jest także echo wewnątrzsercowe, co poprawia bezpieczeństwo i skuteczność zabiegów. Inną specjalnością pracowni jest ablacja bipolarna, która jest stosowana w czasie skomplikowanych zabiegów leczenia arytmii, których nie udało się skutecznie wyleczyć typowym zabiegiem ablacji. Kolejną dziedziną, w której pracownia jest wiodącym ośrodkiem w Polsce jest kardioneuroablacja, czyli zabiegowe leczenie chorych z omdleniami odruchowymi wywołanymi przerwami w pracy serca.

W zakresie urządzeń wszczepialnych pracownia wykonuje zabiegi implantacji stymulatorów, defibrylatorów, urządzeń z resynchronizacją oraz od 2022 roku – stymulacja pęczka Hisa/rejonu lewej odnogi.

Testy pochyleniowe wykonywane są w sposób standardowy z użyciem nowoczesnej aparatury.

Co roku przygotowywany jest raport z liczby wykonanych zabiegów. Sprawozdanie z działalności leczniczej w 2023, które również uwzględnia liczby zabiegów wykonane w poprzednich latach.
Link do sprawozdania

Działalność naukowa

Pracownia prowadzi kilka wątków naukowych w ramach prac CMKP i grantów zewnętrznych. Główne tematy to:

 • Kardioneuroablacja w leczeniu omdleń odruchowych – badanie ROMAN1 – dr n med. Roman Piotrowski
 • Techniczne aspekty kardioneuroablacji – badanie ROMAN2 – dr n med. Roman Piotrowski i dr Anna Żuk
 • Monitorowanie chorych po ablacji migotania przedsionków – badanie AGNES – dr n med. Agnieszka Sikorska
 • Wpływ ablacji migotania przedsionków na układ autonomiczny serca – dr hab. n med. Jakub Baran, dr Anna Żuk, dr n med. Agnieszka Sikorska
 • Ablacja częstoskurczów komorowych – dr hab. n med. Jakub Baran, dr Tomasz Kryński
 • Morfologia uszka lewego przedsionka a ryzyko udaru mózgu – dr hab. n med. Jakub Baran, dr Katarzyna Dudzińska
 • Ablacja bipolarna w arytmiach komorowych z podstawy serca – dr hab. n med. Jakub Baran
 • Ablacja migotania przedsionków w oparciu o echo wewnątrzsercowe – badanie Simple-ICE – dr hab. n med. Jakub Baran
 • Techniczne aspekty bezpiecznego wykonywania krioablacji balonowej migotania przedsionków – dr hab. n med. Jakub Baran, dr Michał Niedźwiedź
 • Ablacja arytmii komorowej z mięśni brodawkowatych lewej komory – dr hab. n med. Jakub Baran
 • Parametry echokardiograficzne przewidujące skuteczność ablacji migotania przedsionków – dr n med. Ewa Pilichowska, dr n med. Agnieszka Sikorska

Poza programami naukowymi pracownia organizuje coroczne międzynarodowe konferencje naukowe. Jedna dotyczy kardioneuroablacji (www.cardioneuroablation.waw.pl) a druga – zastosowania echa wewnątrzsercowego w ablacji arytmii.

Członkowie pracowni publikują prace naukowe w renomowanych czasopismach. Biorą również czynny udział w licznych konferencjach naukowych.
Spis publikacji z ostatnich 5 lat

Działalność dydaktyczna

Członkowie pracowni biorą udział w kursach specjalizacyjnych i doskonalących CMKP. Spis kursów znajduje się na stronie CMKP. Wśród tych kursów znajdują się również otwarte sesje kardiologiczne, podczas których oprócz wykładów transmitowane są zabiegi ablacji na  żywo.

Informacje dla chorych

Pracownia wykonuje pełen zakres zabiegów ablacji i wszczepiania urządzeń. Kwalifikacja do zabiegów odbywa się w punkcie konsultacyjnym w szpitalu Grochowskim tel 22 51 52 628, gdzie trzeba się zapisać telefonicznie i mieć e-skierowanie na konsultację kardiologiczną. Podczas zapisywania się należy powiedzieć, czy sprawa dotyczy ablacji czyli leczenia zaburzeń rytmu serca czy też wszczepienia stymulatora lub defibrylatora, bo tymi zagadnieniami zajmują się odrębni lekarze.

Ogólne informacje dla chorych znajdują się na stronie internetowej Szpitala Grochowskiego

Pracownicy:

Prof. dr hab. n med. Piotr Kułakowski – kierownik

Zastępcy kierownika:

Lek med. Maciej Świątkowski, Dr n med. Ewa Makowska

Lekarze:

Zespół elektrofizjologiczny – ablacje i badania elektrofizjologiczne

Dr hab. n med. Jakub Baran
Dr n med. Roman Piotrowski
Dr n med. Agnieszka Sikorska
Lek med. Tomasz Kryński
Lek med. Michał Niedźwiedź

Zespół wszczepiający – stymulatory, defibrylatory i urządzenia resynchronizujące

Dr n med Aleksandra Czepiel
Dr n med. Rafał Łukaszewicz
Lek med. Maciej Świątkowski
Lek med. Grzegorz Karczmarewicz
Lek med. Amro Suleimieh

Pracownia kontroli urządzeń wszczepialnych

Dr n med. Ewa Makowska

Pracownia Holter EKG i ABPM

St technik Joanna Szymot

Testy pochyleniowe

Lek med. Joanna Makowiecka

Zespół pielęgniarski

Magdalena Misiewicz – pielęgniarka koordynująca
Małgorzata Soszyńska – ablacje i wszczepienia
Agnieszka Godlewska – ablacje i wszczepienia
Beata Litwinowicz – kontrola urządzeń wszczepialnych

Sekretariat

Małgorzata Kurowska – tel. 22 51 52 757

 

Aktualizacja: czerwiec 2022 r.

Skip to content