Lokalizacja: Pawilon nr 3, piętro II
Koordynator: dr n. med. Paweł Maciejewski
Telefon: 22 51 52 757
hemo@old.grochowski.waw.pl

 

PRACOWNIA HEMODYNAMIKI wyposażona jest w najnowocześniejszy aparat, mający zastosowanie w procesie diagnostycznym (ocena stanu naczyń wieńcowych) i leczniczym (angioplastyka tętnic wieńcowych), jak również w urządzenie do obrazowania tętnic wieńcowych techniką ultrasonografii wewnątrznaczyniowej. Oferowane świadczenia medyczne obejmują:

– koronarografię
– angioplastykę
– inwazyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych

Dzięki możliwości wykonywania od 2001 roku zabiegów w naszej Pracowni zwiększyła się dostępność do nowoczesnych usług medycznych, a przede wszystkim znacznie zmniejszyła się śmiertelność spowodowana świeżym zawałem serca. Szybka rekanalizacja odpowiedzialnej za zawał serca tętnicy wieńcowej skraca pobyt w szpitalu, przyspiesza rehabilitację i pozwala na szybki powrót do normalnej aktywności życiowej.

 

Skip to content