Pracownia Tomografii Komputerowej (TK)

Lokalizacja: Pawilon nr 2, parter
Koordynator: lek. med. Grzegorz Makowicz
Telefon:22 51 52 738
tomografia@old.grochowski.waw.pl

 

Pracownia Tomogtafii Komputerowej jest samodzielną komórka organizacyjną Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Spółka z o.o.

Rejestracja na badania:

– telefoniczna od poniedziałku do piątku pod nr 22 51 52 738 w godz. 8.00-13.00

– osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00

Aparatura:

Nowoczesny wielorzędowy tomograf komputerowy AQUILION produkcji japońskiej firmy TOSHIBA.
Pracownia wyposażona jest w dwukomorową strzykawkę automatyczną, sprzęt do nadzoru pacjenta w trakcie wykonywania badania, informatyczny system opisowy RIS oraz obrazowy PACS

Zgoda na CT-1 .doc

Zgoda na CT.pdf

CENNIK

Skip to content