Przychodnia Specjalistyczna

Kierownik: lek. Elżbieta Czempik, tel. 22 51 52 606
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Bernarda Dąbrowska – specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, tel. 22 51 52 749
Koordynator ds. Zarządzania Przychodnią Specjalistyczną i GCM: mgr Anna Chudziej, tel. 22 51 52 551

W ramach Przychodni Specjalistycznej działają następujące poradnie:

Poradnia Kardiologiczna
Pracownia Kontroli Stymulatorów (w ramach Poradnii Kardiologicznej)
Pracownia Kontroli Urządzeń Wszczepialnych (w ramach Poradnii Kardiologicznej)
Punkt Konsultacji Elektrofizjologii
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Porania Leczenia Bólu
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Porania Onkologiczna – Chemioterapia Ambulatoryjna
Poradnia Okulistyczna – brak kontraktu z NFZ – wizyty komercyjne/płatne

Do wszystkich Poradni Specjalistycznych działających w Przychodni Specjalistycznej Szpitala Grochowskiego wymagane jest skierowanie oprócz Poradni Onkologicznej do której przyjmowani są pacjenci bez skierowania.

Przed wizytą pacjenci proszeni są o zgłoszenie się do rejestracji Przychodni Specjalistycznej z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości z numerem PESEL, celem weryfikacji uprawnień do świadczeń finansowanych przez NFZ.

Rejestracja Przychodni Specjalistycznej czynna w godz.:

Poniedziałek 8.00-15.00
Wtorek 8.00-15.00
środy 8.00-18.00
czwartek 8.00-15.00
piątek 8.00-15.00

tel. 22 51 52 609, 22 51 52 628
mail: przychodnia@old.grochowski.waw.pl

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia.

lekarze poradni:

lek. Elżbieta Czempik – kardiolog, tel. 22 51 52 606
lek. Ewa Omelańczuk-Więch – kardiolog, tel. 22 51 52 656
lek. Beata Kijanka – kardiolog, tel. 22 51 52 635
lek. Jerzy Zioło – kardiolog, środa tel. 22 51 52 779, czwartek tel. 22 51 52 603
lek. Jacek Kruszewski – kardiolog, tel. 22 51 52 635

Poradnia zajmuje się także kontrolą stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów i urządzeń do resynchronizacji serca.

tel. dla kontroli stymulatorów: 22 51 52 608
tel. dla kontroli kardiowerterów-defibrylatorów i urządzeń do resynchronizacji serca: 22 51 52 637
Kontrolą zajmują się:
dr n. med. Ewa Makowska – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
dr n. med. Aleksandra Czepiel – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
pielęgniarka Beata Litwinowicz

W poradni odbywają się też konsultacje w sprawie kwalifikacji do testów pochyleniowych oraz zabiegów ablacji arytmii, wszczepiania stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów i urządzeń do resynchronizacji serca.
lekarze:
prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
dr n. med. Aleksandra Czepiel – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
dr n. med. Tomasz Kryński- kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
dr Maciej Świątkowski – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

W poradni odbywają się również konsultacje pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych oraz wymagających kontroli poszpitalnej po leczeniu w Oddziale Kardiologii Szpitala Grochowskiego. Konsultacji tych udzielają lekarze Oddziału Kardiologii tutejszego Szpitala.
Kierownikiem Oddziału Kardiologii Szpitala Grochowskiego jest prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj.
W ramach Poradni funkcjonuje Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy, gdzie wykonywane są badania EKG i pobierana jest krew do badań laboratoryjnych.
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy – tel. 22 51 52 751

Poradnia Kardiologiczna współpracuje z Oddziałem Kardiologii Szpitala Grochowskiego korzystając z badań pracowni diagnostycznych: Echokardiografii, Elektrofizjologii Klinicznej i Testów Wysiłkowych.

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

gabinet lekarski – tel. 22 51 52 618
lekarze:
lek. Marzenna Matousek

Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń z zakresu chirurgii ogólnej. Chorych wymagających leczenia operacyjnego kieruje do Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Grochowskiego. Pacjentów po zabiegach operacyjnych poradnia obejmuje opieką pohospitalizacyjną.

PORADNIA LECZENIA BÓLU

gabinet lekarski – tel. 22 51 52 603
lekarze:
lek. med. Paweł Ścieżka

Poradnia Leczenia Bólu zaprasza pacjentów z każdym rodzajem dolegliwości bólowych. Im szybciej pacjent zgłosi się do poradni w celu leczenia bólu, który mu dokucza – tym łatwiej jest go opanować. Zapraszamy pacjentów z:
• chorobami układu ruchu (bóle kręgosłupa, stawów biodrowych, kolanowych, barkowych itd., reumatoidalne zapalenie stawów),
• bólem nowotworowym na każdym etapie leczenia nowotworu,
• półpaścem,
• bólami głowy,
• neuralgią nerwu trójdzielnego,
• stwardnieniem rozsianym,
• chorobą Parkinsona,
• fibromialgią,
• po operacjach: ortopedycznych, neurochirurgicznych, chirurgicznych lub oczekujących na w/w operacje.

Każdy rodzaj bólu jest wskazaniem do konsultacji i leczenia w Poradni Leczenia Bólu.

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

gabinet lekarski – tel. 22 51 52 711
Poradnia prowadzi kompleksowe poradnictwo konsultacyjno – kontrolne w zakresie cukrzycy każdego rodzaju. Wykonuje wszystkie niezbędne w leczeniu badania laboratoryjne.

lekarze:
lek. Alicja Ciesielska
lek. Karina Dunovska

PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

gabinet lekarski – tel. 22 51 52 709
gabinet diagnostyczno – zabiegowy – tel. 22 51 52 647

Lekarze:
dr n. med. Dariusz Bisz – chirurg ogólny, chirurg onkolog
dr n. med. Daniel Morończyk- chirurg ogólny, chirurg onkolog
lek. Adam Jankowski – chirurg ogólny, chirurg onkolog

Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem:
• chorób piersi
• chorób nowotworowych
Poradnia korzysta z zaplecza diagnostycznego dostępnego w Szpitalu Grochowskim.
W ramach diagnostyki w poradni wykonuje się min.:
• badania USG i RTG,
• mammografię piersi,
• biopsję cienkoigłową i gruboigłową,
• badania endoskopowe przewodu pokarmowego,
• tomografię komputerową.

W Poradni Chirurgii Onkologicznej wykonywane są drobne zabiegi chirurgiczne.
Pacjenci wymagający leczenia chirurgicznego w warunkach szpitalnych kierowani są do Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Szpitala Grochowskiego. Pacjentów po zabiegach operacyjnych poradnia obejmuje opieką pohospitalizacyjną.

PORADNIA ONKOLOGICZNA – CHEMIOTERAPIA AMBULATORYJNA

Rejestracja Poradni Onkologicznej czynna:
8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku
tel. 22 51 52 556, 539 991 232
mail: rejestracja-onkologiczna@old.grochowski.waw.pl

Lekarze:
dr n. med. Iwona Skoneczna – specjalista onkologii klinicznej
prof. UWM, dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski – specjalista onkologii klinicznej
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld- specjalista onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów, chorób wewnętrznych
dr n. med. i n. o zdr. Michał Kunkiel – specjalista onkologii klinicznej
dr n. med. Irena Federowicz Irena – specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i onkologii klinicznej
lek. med. Krzysztof Piętak – specjalista onkologii klinicznej
lek. med. Agnieszka Chmielewska – specjalista neurologii i onkologii klinicznej
lek. med. Izabela Nowak – specjalista onkologii klinicznej
lek. Agnieszka Chaładaj-Kujawska
lek. med. Magdalena Chmielowiec – specjalista onkologii klinicznej
lek. Aleksandra Semeniuk-Wojtaś

PORADNIA OKULISTYCZNA (dla dzieci i dorosłych)

informacje i zapisy – tel. 500 52 34 99

Brak kontraktu z NFZ – wizyty płatne tylko komercyjne/płatne.

lekarze:
dr n. med. Agnieszka Kujawa – Stosio

Poradnia zajmuje się też badaniem w kierunku wad wzroku, zeza, zaćmy, jaskry, chorób plamki. Poradnia przyjmuje też pacjentów w nagłych stanach okulistycznych.

Standardowe badanie okulistyczne obejmuje:
– badanie ostrości wzroku,
– pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,
– badanie dna oka.

W Poradni Okulistycznej jest możliwość wypisywania recept na leki refundowane przez NFZ.

Skip to content