4 MLN ZŁOTYCH

to kwota, którą otrzyma Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Spółka z o.o. na realizację zadania pn.

„Zwiększenie potencjału zabiegowego i diagnostycznego Szpitala Grochowskiego”.

 

Z przyznanych Szpitalowi Grochowskiemu środków w kwocie 4 mln złotych
– kwota finansowania w wysokości 2 400 000 zł. pochodzi ze środków Województwa Mazowieckiego, natomiast kwota 1 600 000 zł. ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Dofinansowanie zadania ma na celu zwiększenie potencjału zabiegowego oraz diagnostycznego poprzez zakup wysoko specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej wraz z modernizacją pracowni endoskopii, co finalnie zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i pozwoli Szpitalowi na udzielanie świadczeń medycznych na jeszcze bardziej zaawansowanym poziomie.

W ramach finansowania w roku 2023 planowany jest zakup aparatury medycznej:

  • Zestaw narzędzi laparoskopowych z diatermią i torem wizyjnym,
  • Aparat USG wielofunkcyjny – 1 szt.
  • EUS – 1 szt.
  • Mobilny aparat Rtg – 1 szt.

oraz modernizacja pracowni endoskopii wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W roku 2024 natomiast w ramach realizacji przedsięwzięcia planowany jest zakup:

  • Aparaty do znieczulenia – 2 szt.
  • Respiratory – 7 szt.

Zakupiony sprzęt wykorzystany będzie w codziennej pracy oddziałów zabiegowych, przez co w sposób znaczny zwiększy ich potencjał zabiegowy, natomiast zmodernizowana pracownia endoskopii pozwoli jeszcze bardziej udoskonalić prowadzoną tutaj diagnostykę.

 

Szpital bez bólu

Oddziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Grochowskiego zostały wyróżnione Certyfikatem „Szpital bez bólu”.

Certyfikat ten potwierdza wprowadzanie najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego w placówkach ochrony zdrowia i jest przyznawany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.

Serdecznie dziękujemy całemu personelowi za codzienny trud i pracę oraz gratulujemy uzyskania certyfikatu!

Ranking najlepszych naukowców świata

Ordynator naszego Oddziału Kardiologii prof. dr hab. Andrzej Budaj zajął 3 miejsce w Polsce i 5525 na Świecie w rankingu najlepszych naukowców świata w Medycynie przygotowanego przez Research.com.
W ocenie wzięto pod uwagę liczbę publikacji (lata 2014-2021) oraz cytowań, a także dane dotyczące Indeksu Hirscha.
Serdecznie gratulujemy!!!

Nowe wyposażenie Szpitala Grochowskiego

Szpital Grochowski ciągle rozwija swoje usługi oraz wyposażenie !!

Województwo Mazowieckie przeznaczyło kwotę 5.880.000,00 zł brutto w ramach projektu “Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” na zakup aparatury medycznej, która wykorzystywana jest w Szpitalu Grochowskim.

Nasze wyposażenie wzbogaciło się o 15 kardiomonitorów z centralą monitorującą dla Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej, 10 kardiomonitorów z centralą monitorującą dla Oddziału Intensywnej Terapii, tor wizyjny, trzy bronchoskopy, trzy aparaty USG, RTG, Tomograf komputerowy, którego zakup wiązał się również z pracami modernizacyjnymi pomieszczeń.

Ponadto otrzymaliśmy nowy ambulans do transportu pacjentów.

Niezwykle cieszymy się, że 20.06.2022 r. odbioru historycznych dla szpitala zakupów dokonały Panie Renata Kaznowska Wiceprezydent m.st. Warszawy oraz Pani Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego i Pan Tomasz Kucharski Burmistrz Urzędu Dzielnicy Praga-Południe.

Dzięki przyznany funduszom Szpital Grochowski będzie mógł prowadzić badania diagnostyczne oraz profilaktyczne w trosce o zdrowie naszych Pacjentów i Pacjentek.

Serdecznie dziękujemy!

Skip to content