Zamówienia pozaustawowe i konsultacje rynkowe


BSU11/2024Dostawa materiałów biurowych oraz papieru ksero.

 1. Ogłoszenie z załącznikami
 2. Formularz ofertowy
  Załącznik 2.1 Formularz ASORTYMENTOWO – CENOWY
  Załącznik 2.2 Formularz ASORTYMENTOWO – CENOWY
 3. Pytania i odpowiedzi
 4. Informacja o otwarciu
 5. Informacja o wyniku

BSU/9/2024Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy”.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 do zaproszenia
 3. Załącznik nr 2 do zaproszenia
 4. Załącznik nr 3 do zaproszenia
 5. Załącznik nr 4 do zaproszenia
 6. Załącznik nr 5 do zaproszenia
 7. Informacja o otwarciu ofert
 8. Sprostowanie Informacji o otwarciu ofert
 9. Informacja o wyniku 
 10. Sprostowanie informacji o wyniku

BSU/41/2023 Dostawa licencji programów do automatycznego pobierania danych z Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z analizą i raportowaniem w zakresie związanym z realizacją świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.

 1. Ogłoszenie
 2. Załącznik 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 3. Załącznik 2 – Formularz ofertowy
 4. Załącznik 3 – Wykaz wykonanych usług
 5. Klauzula-informacyjna
 6. Projekt umowy
 7. Informacja o złożonych ofertach
 8. Zawiadomienie o wyniku procedury

BSU/30/2023 Wykonanie kompensacji mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej w rozdzielni głównej NN

 1. Ogłoszenie
 2. Formularz ofertowy
 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 4. Klauzula-informacyjna
 5. Projekt umowy
 6. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 7. Informacja o złożonych ofertach
 8. Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego

BSU/37/2023 Zakup sprzętu medycznego – aparatów holterowskich do pomiaru ciśnienia (7 szt.) z oprogramowaniem

 1. Ogłoszenie
 2. Formularz ofertowy
 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 4. Klauzula-informacyjna
 5. Projekt umowy
 6. Odpowiedzi na pytania BSU/37/2023
 7. Informacja o złożonych ofertach
 8. Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego

BSU/36/2023 Zakup sprzętu medycznego

 1. Ogłoszenie
 2. Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 1
 4. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 2
 5. Klauzula-informacyjna
 6. Projekt umowy
 7. Informacja o złożonych ofertach
 8. Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego

BSU/34/2023 Zakup i dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego w ramach „Budżetu obywatelskiego”

 1. Ogłoszenie
 2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2.1 do Ogłoszenia – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 1
 4. Załącznik nr 2.2 do Ogłoszenia – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 2
 5. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Klauzula-informacyjna
 6. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – Projekt umowy
 7. Odpowiedzi na pytania BSU_34_2023
 8. Informacja o złożonych ofertach
 9. Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego

BSU/24/2023 Zakup i dostawa tonerów i materiałów zużywalnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

 1. Ogłoszenie
 2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Formularz cenowy
 4. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Klauzula-informacyjna
 5. Załącznik _nr 4 _ Projekt umowy
 6. ODPOWIEDZI NA PYTANIA – zadane w związku z prowadzoną procedurą zapytania ofertowego
 7. Informacja o złożonych ofertach
 8. – Zawiadomienie o wyniku procedury

BSU/20/2023 Zakup i dostawa tonerów i materiałów zużywalnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

 1. Ogłoszenie
 2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
 3. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
 4. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
 5. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
 6. Informacja o złożonych ofertach
 7. Zawiadomienie o wyniku procedury BSU 20 2023

BSU/14/2023 Zapytanie ofertowe na „świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy”

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 do zaproszenia
3. Załącznik nr 2 do zaproszenia
4. Załącznik nr 3 do zaproszenia
5. Załącznik nr 4 do zaproszenia
6. Załącznik nr 5 do zaproszenia
7. Informacja z otwarcia
8. Informacja o wyniku


BSU/10/2023 – Dostawa ma1teriałów biurowych oraz papieru ksero

Skip to content