ZP/20/2020 – Zakup aparatu RTG wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń Pracowni RTG do posadowienia nowego aparatu w formule „Zaprojektuj i Zbuduj”

Skip to content