Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Lokalizacja: Pawilon nr 2 pietro I.

Punkt PobrańPawilon nr 5, parter – gabinet nr 16

Kierownik: dr n. med. i n. o zdr. Maciej Janiak
Telefon: 22 51 52 681
laboratorium@old.grochowski.waw.pl

W skład Diagnostycznego Laboratorium Analitycznego Szpitala Grochowskiego  wchodzi:

  1. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
  2. Pracownia Mikrobiologii
  3. Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
  4. Punkt Pobrań

Laboratorium znajduje się w ewidencji prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.

 Badania wykonywane w Diagnostycznym Laboratorium Analitycznym objęte są wewnętrznym systemem kontroli jakości, poza tym Laboratorium uczestniczy w zewnętrznych kontrolach jakości badań i posiada świadectwo programu sprawdzianów laboratoryjnych Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi i Polmikro oraz zaświadczenie uczestnictwa w Krajowym Programie zewnętrznej kontroli jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej. Uczestniczy w międzynarodowej kontroli jakości i posiada certyfikaty : Riqas i Labquality.

Badania wykonywane są przez wykwalifikowany personel: diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej z wieloletnim stażem pracy i doświadczeniem.

PRZYGOTOWANIE SIĘ DO BADANIA

Ogólne zasady przygotowania się do badania:

  1. Na pobranie krwi należy zgłosić się rano (najlepiej między 8:00 a 10:00). W przypadku badań pilnych dopuszcza się możliwość pobrania krwi w innych porach dnia.
  2. Pacjent powinien być na czczo ( 8-12 godzin po ostatnim posiłku)
  3. Krew powinna być pobrana po kilkunastominutowym odpoczynku.
  4. Mocz na badanie ogólne pobieramy rano po minimum 4 godzinnej przerwie od ostatniej mikcji.
  5. Kał pobrany w godzinach, które uniemożliwiają dostarczenie go w godzinach pracy Punktu Pobrań może być przechowywany w lodówce do 24 godzin.

 

Szerszych informacji o sposobie wykonywania badania i przygotowania się do nich udzielają Diagności pracujący w Laboratorium.

 

CENNIK

Telefony kontaktowe:

22 51 52 680 – Kierownik Laboratorium

22 51 52 681 – Diagnostyczne Laboratorium – telefon ogólny (czynny całodobowo).

22 55 2 648  – Rejestracja (czynny od 8:00 do 12:00 )

Aktualizacja Maj 2022

Skip to content