KALENDARIUM PROJEKTU

„Informatyzacja procesów wymiany danych o pacjentach w Szpitalu Grochowskim oraz wdrożenie platformy e-pacjent”


W dniu 17.11.2016 r. Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. podpisał umowę nr RPMA.02.01.01-14-2553/15-00 o dofinansowanie Projektu „Informatyzacja procesów wymiany danych o pacjentach w Szpitalu Grochowskim oraz wdrożenie platformy e-pacjent” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-Potencjału Mazowsza”  Działania 2.1 „e-usługi” Poddziałania 2.1.1 „e-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020


17.02.2017

Ogłoszenie o dialogu technicznym dotyczącym projektu “Informatyzacja procesów wymiany danych o pacjentach w Szpitalu Grochowskim oraz wdrożenie platformy e-pacjent”


07.03.2017

Informacja o firmach zgłoszonych do dialogu technicznego dotyczącego projektu “Informatyzacja procesów wymiany danych o pacjentach w Szpitalu Grochowskim oraz wdrożenie platformy e-pacjent”


22.05.2017

Protokół z przeprowadzonego Dialogu Technicznego dotyczącego przedmiotu zamówienia “Informatyzacja procesów wymiany danych o pacjentach w Szpitalu Grochowskim oraz wdrożenie platformy e-pacjent”


20.11.2017

Ogłoszenie  o zamówieniu  ZP/29/2017 którego przedmiotem jest : Realizacja Projektu nr RPMA.023.01.01-14-2553/15 pn. „Informatyzacja procesów wymiany danych o pacjentach w Szpitalu Grochowskim oraz platformy e-pacjent” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” Działania 2.1 „E-USŁUGI” Poddziałania 2.1.1 „E -USŁUGI DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020


23.01.2018

Otwarcie ofert zamówienia ZP/29/2017


31.01.2018

Unieważnienie postępowania ZP/29/2017


29.03.2018

Ogłoszenie o zamówieniu ZP/5/2018 którego przedmiotem jest : Realizacja Projektu nr RPMA.023.01.01-14-2553/15 pn. „Informatyzacja procesów wymiany danych o pacjentach w Szpitalu Grochowskim oraz platformy e-pacjent” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” Działania 2.1 „E-USŁUGI” Poddziałania 2.1.1 „E -USŁUGI DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020


05.04.2018

Unieważnienie postępowania ZP/5/2018


14.06.2018

Ogłoszenie o zamówieniu ZP/19/2018 którego przedmiotem jest : Realizacja Projektu nr RPMA.023.01.01-14-2553/15 pn. „Informatyzacja procesów wymiany danych o pacjentach w Szpitalu Grochowskim oraz platformy e-pacjent” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” Działania 2.1 „E-USŁUGI” Poddziałania 2.1.1 „E -USŁUGI DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020


Wybór najkorzystniejszej oferty z postępowania ZP/19/2018.

Wybrany wykonawca: medhub Sp. z o.o., u. Szyperska 14, 61-754 Pozań


20.08.2018

Zawarcie umowy z wykonawcą


 

Skip to content