Konkursy na świadczenia zdrowotne


Konkurs ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego.


Konkurs KO 01_02_2024 – Udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dla Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. z dnia 05 lutego 2024 roku

 1. Uchwała
 2. Ogłoszenie
 3. SWKO
 4. Formularz ofertowy
  1. Zakres 1 do konkursu 01.02.2024
  2. Zakres 2 do konkursu 01.02.2024
  3. Zakres 3 do konkursu 01.02.2024
  4. Zakres 4 do konkursu 01.02.2024
  5. Zakres 5 do konkursu 01.02.2024
  6. Zakres 6 do konkursu 01.02.2024
  7. Zakres 7 do konkursu 01.02.2024
  8. Zakres 8 do konkursu 01.02.2024
  9. Zakres 9 do konkursu 01.02.2024
  10. Zakres 10 do konkursu 01.02.2024
  11. Zakres 11 do konkursu 01.02.2024
  12. Zakres 12 do konkursu 01.02.2024
  13. Zakres 13 do konkursu 01.02.2024
  14. Zakres 14 do konkursu 01.02.2024
  15. Zakres 15 do konkursu 01.02.2024
  16. Zakres 16 do konkursu 01.02.2024
 5. Wzór Umowy dot zakresu nr 1 -9 oraz 11-16 do konkursu KO 01_02_2024
 6. Wzór Umowy dot zakresu nr 10 do konkursu KO 01_02_2024
 7. Regulamin Komisji Konkursowej
 8. Wynik postepowania konkursowego

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zadań lekarza/ratownika medycznego Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. z dnia 24 listopada 2023 roku

 1. Uchwała
 2. Ogłoszenie
 3. SWKO
 4. Formularz ofertowy
  1. Zadanie nr 1 do SWKO LEKARZ RTG
  2. Zadanie nr 2 do SWKO Izba Przyjęć
  3. Zadanie nr 3 do SWKO Ratownik Medyczny
  4. Zadanie nr 4 do SWKO Oddział OTiRN neurologia
  5. Zadanie nr 5 do_SWKO Oddział OTiRN dyżur
  6. Zadanie nr 6 do SWKO Oddział OTiRN rehabilitacja med.
 5. Wzór umowy z załącznikami Oddziały i IP
 6. Wzór umowy z załącznikami Ratownik Medyczny
 7. Wzór umowy z załącznikami Zakład Radiologii
 8. Regulamin Komisji Konkursowej
 9. Uchwała Zarządu nr 326\VI\2023
 10. Rozstrzygnięcie Konkursu

Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarzy oraz pielęgniarki NPL z  dnia 02 listopada 2023 roku:

 1. Ogłoszenie
 2. Formularz NPL
 3. SWKO
 4. WZÓR UMOWY
 5. ZADANIE NR 1
 6. ZADANIE NR 2
 7. Formularz NPL
 8. Regulamin Komisji Konkursowej
 9. Rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarzy z dnia 12 października 2023 roku:

 1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 12.10.2023
 2. SWKO
  1. Zadanie nr 1_zał. Nr 1 do_SWKO_koordyn_endokryn_dyż_zab
 3. FORMULARZ OFERTY
  1. Zadanie nr 1_zał. Nr 1 do_Formularza oferty_koordn
  2. Zadanie nr 1_zał. Nr 2 do_Formularza oferty_zabiegi
  3. Zadanie nr 1_zał. Nr 3 do_Formularza oferty_dyżury
 4. WZÓR UMOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI
 5. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
 6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zadań pielęgniarki Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.  z dnia 4 września 2023 roku:

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA Z DNIA 4 września 2023
   2. SWKO
   1. FORMULARZ OFERTY
   2. OŚWIADCZENIE
   3. WZÓR UMOWY z załącznikami
   4. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
   5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chemioterapii w Szpitalu Grochowskim im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarzy, z dnia 16 sierpnia 2023 roku:

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHEMIOTERAPII Z DNIA 16 sierpnia 2023
   1. SWKO
   1. FORMULARZ OFERTY
   2. WZÓR UMOWY z załącznikami
   3. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
   4. ROZSTRZYGNIĘCIE CHEMIOTERAPIA 24.08.2023

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zadań pielęgniarki Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. z dnia 4 sierpnia 2023 roku:

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA Z DNIA 4 sierpnia 2023
   2. SWKO
   1. FORMULARZ OFERTY
   2. OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY
   3. WZÓR UMOWY z załącznikami
   4. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
   5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zadań pielęgniarki / ratownika medycznego/ technika elektroradiologii Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.  z dnia 29 czerwca 2023 roku:

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI, RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ORAZ TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII 29 CZERWCA 2023
   2. SWKO
   3. FORMULARZ OFERTY
   4. WZÓR UMOWY z załącznikami
   5. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
   1. ROZSTRZYGNIĘCIE _20.07.2023

Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarzy z dnia 7 czerwca 2023 roku:

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 07.06.2023
   2. SWKO
   3. FORMULARZ OFERTY
     1. 3a. Zadanie nr 1_zał. Nr 1 do_SWKO
     2. 3b. Zadanie nr 1_zał. Nr 2 do_SWKO
     3. 3c. Zadanie nr 1_zał. Nr 3 do_SWKO
   1. WZÓR UMOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI
   2. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
   3. ROZSTRZYGNIĘCIE _23.06.2023

Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarzy z dnia 06 czerwca 2023 roku:

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 06.06.2023
   2. SWKO
   3. FORMULARZ OFERTY
   4. WZÓR UMOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI_Oddziały
   5. WZÓR UMOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI_RTG
   6. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
   7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU_22.06.2023

Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarzy z dnia 27 kwietnia 2023 roku:

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 27.04.2023
   2. SWKO
     1. Zadanie nr 1__do_SWKO_Elektrofizjologia_lekarze
   3. FORMULARZ OFERTY
   4. WZÓR UMOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI
   5. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
   6. ROZSTRZYGNIĘCIE Z DNIA 23.05.2023

Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarzy z dnia 10 marca 2023 roku:

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 10.03.2023
   2. SWKO
     1. Zadanie nr 1 do SWKO Hemodynamika lekarze
     2. Zadanie nr 2 do SWKO NIŚOZ lekarze
     3. Zadanie nr 3 do SWKO Oddziały wewnętrzne
     4. Zadanie nr 4 do SWKO Oddział OITiA
   3. FORMULARZ OFERTY
   4. WZÓR UMOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI
   5. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
   6. ROZSTRZYGNIĘCIE z dnia 23.03.2023

Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarzy z dnia 2 lutego 2023 roku:

 

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 02.02.2023
   2. SWKO
     1. Zadanie nr 1__do_SWKO_NIŚOZ_lekarze
     2. Zadanie nr 2__do_SWKO_ NIŚOZ_pielęgniarki
     3. Zadanie nr 3__do_SWKO_Oddziały z IP_pielęgniarki
     4. Zadanie nr 4__do_SWKO_Poradnia Chirurgii Onkologicznej i Oddział CHOiO
   3. FORMULARZ OFERTY
   4. WZÓR UMOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI
   5. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
   6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Z DNIA 16.02.2023

 

 


Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Radiologii w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarzy, z dnia 12 grudnia 2022 roku:

 

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 12.12.2022
   2. SWKO
     1. Zadanie nr 1 do SWKO LEKARZ RTG
   1. FORMULARZ OFERTY
   2. WZÓR UMOWY
    1. ZAŁĄCZNIK nr 1 do umowy
    2. ZAŁĄCZNIK nr 2 do umowy
   1. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
   2. ROZSTRZYGNIĘCIE

Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarzy z dnia 8 grudnia 2022 roku:

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 08.12.2022
   2. SWKO
     1. Zadanie nr 1 do SWKO Izba Przyjęć
     2. Zadanie nr 2 do SWKO Oddział CHOiO z Izbą Przyjęć
     3. Zadanie nr 3 do SWKO Ratownik Medyczny
     4. Zadanie nr 4 do SWKO Poradnia Chirurgia Ogól. i Onkolog
     5. Zadanie nr 5 do SWKO Oddział OTiRN neurologia
     6. Zadanie nr 6 do SWKO Oddział OTiRN dyżur
     7. Zadanie nr 7 do SWKO Oddział OTiRN rehabilitacja med
     8. Zadanie nr 8 do SWKO Konsultacje psychiatryczne
     9. Zadanie nr 9 do SWKO Konsultacje ortopedyczne
     10. Zadanie nr 10 do SWKO Konsultacje otolaryngologiczne
     11. Zadanie nr 11 do SWKO Poradnia i Oddział CHOiO z IP
     12. Zadanie nr 12 do SWKO_Poradnia Leczenia Bólu
   1. FORMULARZ OFERTY
   2. WZÓR UMOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI
   3. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
   4. ROZSTRZYGNIĘCIE 21.12.2022

Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarzy z dnia 5 grudnia 2022 roku:

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 05.12.2022
   2. SWKO
     1. Zadanie nr 1_zał. Nr 1 do SWKO
   1. FORMULARZ OFERTY
     1. Zadanie nr 1_zał. Nr 1 do_Formularza oferty koordn
     2. Zadanie nr 1_zał. Nr 2 do_Formularza oferty zabiegi
     3. Zadanie nr 1_zał. Nr 3 do_Formularza oferty dyżury
   1. WZÓR UMOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI
   2. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
   3. ROZSTRZYGNIĘCIE

Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarzy z dnia 2 grudnia 2022 roku:

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 02.12.2022
   2. SWKO
     1.Zadanie nr 1 do SWKO
   3. FORMULARZ OFERTY
   4. WZÓR UMOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI
   5. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
   6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 12.12.2022

 


Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarzy z dnia 28 listopada 2022 roku:

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 28.11.2022
   2. SWKO
   3. Zadanie nr 1 do SWKO lekarze Oddział Chemioterapii
   4. FORMULARZ OFERTY Lekarz
   5. WZÓR UMOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI
   6. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
   7. ROZSTRZYGNIĘCIE

 


   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 10.11.2022
   2. SWKO
   1. FORMULARZ OFERTY Lekarz
   2. FORMULARZ OFERTY Pielęgniarka
   3. WZÓR UMÓW LEKARZ
   4. WZÓR UMÓW PIELĘGNIARKA
   5. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
   6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z pełnieniem dyżurów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarzy z dnia 11 października 2022 roku:

1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
2. ZAŁĄCZNIKI:
– 1. SWKO
• Zadanie nr 1_do_SWKO_Oddział OITiA
– 2. FORMULARZ OFERTY
– 3. WZÓR UMOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI
– 4. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
– 5. ROZSTRZYGNIĘCIE

 


Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zadań pielęgniarki Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., z dnia 12 września 2022 roku:

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
   2. SWKO
   3. Zadanie nr 1 do SWKO PIELĘGNIARKA
   4. FORMULARZ OFERTY
   5. WZÓR UMOWY
   6. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
   7. ROZSTRZYGNIĘCIE

Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Hemodynamiki Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarzy z dnia 31 sierpnia 2022 roku:

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
   2. SWKO
   3. Zadanie nr 1 do SWKO LEKARZ HEMODYNAMIKA
   4. FORMULARZ OFERTY
   5. WZÓR SPRAWOZDANIA
   6. WZÓR UMOWY
   7. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
   8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 09.09.2022

 


Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zadań pielęgniarki Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., z dnia 12 sierpnia 2022 roku:

1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI z 12 sierpnia 2022
2. Załączniki
-SWKO
•Zadanie nr 1_do_SWKO_Pielęgniarka Oddziały/IP
– FORMULARZ OFERTY
– WZÓR UMOWY z załącznikami
– REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ

3. Rozstrzygnięcie konkursu.

 

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarza  z dnia 29 lipca 2022 roku:

1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 29 lipca 2022

2. Załączniki:

– SWKO

– Zadanie nr 1_do_SWKO_LEKARZ OITiA

– FORMULARZ OFERTY

– WZÓR UMOWY z załącznikami

– REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ

3. Rozstrzygnięcie konkursu


Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zadań pielęgniarki / ratownika medycznego/ technika elektroradiologii Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.  z dnia 14 lipca 2022 roku:

1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI 14 lipca 2022
2. ZAŁĄCZNIKI
– SWKO
– Zadanie nr 1_do_SWKO_Pielęgniarka Oddziały/IP
– Zadanie nr 2_do_SWKO_Ratownik Med. P_Hemodynamika
– Zadanie nr 3_do_SWKO_Technik elektroradiologii P_Hemodynamika
– Zadanie nr 4_do_SWKO_Pielęgniarka P_Hemodynamika
– FORMULARZ OFERTY
– WZÓR UMOWY z załącznikami
– REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ

3. Rozstrzygniecie konkursu.


Wykonywanie badań histopatologicznych materiałów tkankowych, cytologicznych (płynów z jam ciała i z materiału z biopsji cienkoigłowych oraz w zależności od potrzeb badań histologicznych, immunohistologicznych) z transportem”

1. OGŁOSZENIE
2. SWKO
3. Załacznik nr 1 do SWKO – materiały informacyjne
4. Załącznik nr 3 do uchwały – formularz ofertowy
5. Załącznik nr 2 do SWKO _ do umowy – formularz ofertowo-cenowy
6. Załącznik nr 3 do SWKO – klauzula informacyjna
7. Załącznik nr 4 do uchwały-projekt umowy
8. Regulamin Prac Komisji Konkursowej
9. Informacja z otwarcia ofert
10. Rozstrzygnięcie konkursu


Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarzy, z dnia 3 CZERWCA 2022 roku

1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 03.06.2022
2. SWKO

3. FORMULARZ OFERTY

4. WZÓR UMOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI

5. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ

6. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU W CZĘŚCI

7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie wykonywania zadań pielęgniarki w Oddziałach i Izbie Przyjęć Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.  z dnia 2 CZERWCA 2022 roku

1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI 02.06.2022
2. SWKO

3. FORMULARZ OFERTY
4. WZÓR UMOWY

5. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym organizowani i koordynowania udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Poradni Chirurgii Ogólnej i Poradni Chirurgii Onkologicznej Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarza z dnia 2 czerwca 2022 roku:

1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE 02.06.2022
2. SZWKO

3. FORMULARZ OFERTY _nr 1_koordynacja_główna_Chirurgia

4. WZÓR UMOWY

5. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 13.06.2022

Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Radiologii Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarzy z dnia 13 maja 2022 roku:

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 13.05.2022
   2. SZWKO 13.05.2022
    1. Zadanie nr 1__do_SWKO_LEKARZ RTG
   3. FORMULARZ OFERTY
   4. WZÓR UMOWY wraz załącznikami
   5. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 13.05.2022
   6. ROZSTRZYGNIĘCIE

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej wraz z oceną histopatologicznym ”

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ -Biopsja cienkoigłowa 27.04.2022
   2. Regulamin Komisji Konkursowej 27.04.2022
   3. SWKO Z ZAŁĄCZNIKAMI 27.04.2022
   4. FORMULARZ OFERTOWY 27.04.2022
   5. FORMULARZ CENOWY 27.04.2022
   6. PROJEKT UMOWY
   7. UNIEWAŻNIENIE

Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Diagnostycznym Laboratorium Analitycznym Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez diagnostów laboratoryjnych z dnia 11 kwietnia 2022

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 11.04.2022
   2. SZWKO 11.04.2022
   1. FORMULARZ OFERTY
   2. WZÓR UMOWY wraz załącznikami
   3. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 11.04.2022
   4. Rozstrzygnięcie

 


Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zadań pielęgniarki w Oddziale Chemioterapii Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez pielęgniarki z dnia 10 marca 2022

 

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 10.03.2022
   2. SZWKO 10.03.2022
   1. Zadanie nr 1__do_SWKO_PIELĘGNIARKA
    1. FORMULARZ OFERTY
   1. WZÓR UMOWY wraz załącznikami
   2. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 10.03.2022
   3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU z dnia 23.03.2022

Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Radiologii Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarzy z dnia 8 marca 2022 roku:

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 08.03.2022
   2. SZWKO 08.03.2022
   3. Zadanie nr 1__do_SWKO_LEKARZ RTG
   1. FORMULARZ OFERTY
   1. WZÓR UMOWY wraz załącznikami
   2. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 08.03.2022
   3. ROZSTRZYGNIĘCIE Z DNIA 22.03.2022

Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarzy oraz przez ratowników medycznych, z dnia 11 lutego 2022 roku: 

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 11.02.2022
   2. SZWKO 11.02.2022
   1. FORMULARZ OFERTY
   2. WZÓR UMOWY wraz załącznikami
   3. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 11.02.2022
   4. ROZSTRZYGNIĘCIE 22.02.2022

Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarzy oraz przez pielęgniarki, z dnia 7 lutego 2022 roku

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 07.02.2022
   2. SZWKO 07.02.2022
   1. FORMULARZ OFERTY
   2. WZÓR UMOWY wraz załącznikami
   3. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
   4. WZÓR HARMONOGRAMU
   5. WZÓR SPRAWOZDANIA LEKARZE
   6. WZÓR SPRAWOZDANIA PIELĘGNIARKI
   7. ROZSTRZYGNIĘCIE 21.02.2022

Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Hemodynamiki Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarzy, z dnia 3 lutego 2022 roku

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY 03.02.2022
   2. SWKO 03.02.2022
   1. FORMULARZ OFERTY
   2. WZÓR UMOWY
   3. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
   4. ZAŁĄCZNIK – WZÓR SPRAWOZDANIA
   5. ROZSTRZYGNIĘCIE 17.02.2022

Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zadań pielęgniarki
w Oddziałach i Izbie Przyjęć Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez pielęgniarkę, z dnia 3 lutego 2022 roku

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI 03.02.2022
   2. SZWKO 03.02.2022
    1. Zadanie nr 1__do_SWKO_pielęgniarka
   3. FORMULARZ OFERTY
   4. WZÓR UMOWY
   5. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 03.02.2022
   6. WZÓR UMOWY
   7. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
   8. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY
   9. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 18.02.2022

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie przeprowadzania zabiegów wszczepiania lub wymiany rozruszników jednojamowych i dwujamowych w Oddziale Kardiologii przez lekarzy, z dnia 12 stycznia 2022 roku

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY 12.01.2022
   2. SZWKO 12.01.2022
    Zadanie nr 1__do_SWKO_elektrofizjologia zabiegi
   3. FORMULARZ OFERTY
   4. WZÓR UMOWY
   5. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 12.01.2022
   6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym organizowani i koordynowania udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Poradni Chirurgii Ogólnej i Poradni Chirurgii Onkologicznej Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarza z dnia 2 grudnia 2021 roku:

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE 02.12.2021
   2. SZWKO 02.12.2021
   1. FORMULARZE OFERT:
   1. WZORY UMÓW:
   2. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 02.12.2021
   3. Rozstrzygnięcie

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, z dnia 30 listopada 2021 roku:

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY 30.11.2021
   2. SZWKO 30.11.2021
   1. FORMULARZ OFERTY
   2. WZÓR UMOWY
   • Zał. nr 1 i 2 do umowy
   1. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 30.11.2021
   2. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 17.12.2021

Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Poradni Chirurgii Ogólnej i Poradni Chirurgii Onkologicznej Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarzy z dnia 30 listopada 2021 roku:

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE 30.11.2021
   2. SZWKO 30.11.2021
   1. FORMULARZE OFERT:
   1. WZORY UMÓW:
   2. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 30.11.2021
   3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 


Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.  z dnia 29 listopada 2021 roku:

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE W ZAKRESIE CHEMIOTERAPIA 29.11.2021
   2. SZWKO 29.11.2021
   1. FORMULARZ OFERTY
   2. WZÓR UMOWY
   • Zał. Nr 1 i 2 do umowy
   1. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 29.11.2021
   2. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 16.12.2021

 

 


Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie wykonywania zadań pielęgniarki w Oddziałach i Izbie Przyjęć Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.  z dnia 29 listopada 2021 roku:

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI 29.11.2021
    Uwaga – zmiana terminów:OGŁOSZENIE zmienione 07.12.2021
   2. SZWKO 29.11.2021
   1. FORMULARZ OFERTY
    Uwaga – zmiana formularza oferty:FORMULARZ OFERTY 07.12.2021
   2. WZÓR UMOWY
   • Załączniki  Nr 1, 2 i 3 do umowy
   1. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 29.11.2021
   2. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 21.12.2021

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego

   1. Konkurs na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego – komplet materiałów
   2. Ogłoszenie
   3. SWKO
   4. Załącznik nr 1 do SWKO – Materiały informacyjne
   5. Projekt umowy
   6. Regulamin komisji konkursowej
   7. Formularz OFERTY – wersja edytowalna
   8. Załącznik nr 1 do formularza ofertowego – formularz cenowy – wersja edytowalna
   9. Informacja z otwarcia i informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu
   10. Rozstrzygnięcie

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki z dnia 15 października 2021 roku:

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI 15.10.2021
   2. SZWKO 15.10.2021
   1. FORMULARZ OFERTY
   2. WZÓR UMOWY
   1. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 15.10.2021
   2. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z dnia 14 października 2021 roku:

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY 14.10.2021
   2. SZWKO 14.10.2021
   1. FORMULARZ OFERTY
   2. WZÓR UMOWY
   1. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 14.10.2021
   2. ROZSTZRYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 14 września 2021 roku:

   1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE 14.09.2021
   2. SZWKO 14.09.2021
   1. FORMULARZE OFERT:
   1. WZORY UMÓW:
   2. REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ 14.09.2021
   3. Rozstrzygniecie 21.09.2021

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 2 lipca 2021 roku

1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych z dnia 2 lipca 2021 roku

2. SWKO z załączenikami

3. Formularz_OFERTY

4. OŚWIADCZENIA OFERENTA

5. REGULAMIN KOMISJI

6. Wzory Umów

7. Unieważnienie konkursu w części

8. ROZSTRZYGNIĘCIE

Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 5 maja 2021 roku

   1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych z dnia 5 maja 2021 roku
   2. SWKO, Formularz Oferty, Mat. Inf., Wzory umów
   3. Regulamin Komisji Konkursowej
   4. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 2 kwietnia 2021 roku

   1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych z dnia 2 kwietnia 2021 roku
   2. SWKO, Formularz Oferty, Mat. Inf., Wzory umów
   3. Regulamin Komisji Konkursowej
   4. Rozstrzygnięcie

 


„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 3 marca 2021 roku

   1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych z dnia 3 marca 2021 roku
   2. SWKO, Formularz Oferty, Mat. Inf., Wzory umów
   3. Regulamin Komisji Konkursowej
   4. Rozstrzygnięcie Konkursu

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 1 lutego 2021 roku

   1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych z dnia 1 lutego 2021 roku
   2. SWKO, Formularz Oferty, Mat. Inf., Wzory umów
   3. Regulamin Komisji Konkursowej
   4. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 27 listopada 2020 roku

   1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnychz dnia 27 listopada 2020
   2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
   3. Regulamin Komisji Konkursowej
   4. Unieważnienie konkursu w części
   5. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 1 września 2020 roku

   1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych
   2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
   3. Regulamin Komisji Konkursowej
   4. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  w Pracowni Hemodynamiki z dnia 28 lutego 2020 roku”

   1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych
   2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
   3. Regulamin Komisji Konkursowej
   4. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 28 lutego 2020 roku”

   1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych
   2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
   3. Regulamin Komisji Konkursowej
   4. Unieważnienie konkursu w części
   5. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 31 stycznia 2020 roku”

   1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych
   2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
   3. Regulamin Komisji Konkursowej
   4. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU W CZĘŚCI
   5. ROZSTRZYGNIĘCIE

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 8 stycznia 2020 roku”

   1. Ogłoszenie
   2. SWKO, Formularz Oferty, Wzory umów, Regulamin Komisji Konkursowej
   3. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 2 stycznia 2020 roku”

   1. Ogłoszenie
   2. SWKO, Formularz Oferty, Wzory umów
   3. Regulamin Komisji Konkursowej
   4. Unieważnienie części konkursu
   5. Rozstrzygnięcie

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 04 grudnia 2019 roku

   1. Ogłoszenie
   2. Regulamin Komisji
   3. SWKO, Materiały informacyjne, formularz oferty, wzory umów
   4. Rozstrzygnięcie

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 22 listopada 2019 roku

1. OGŁOSZENIE
2. SWKO, MATERIAŁY INF., FORMULARZ OFERTY, WZORY UMÓW
3. REGULAMIN KOMISJI
4. Rozstrzygnięcie


“Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 21 października 2019 roku”

1.Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych
2.SWKO, Formularz Oferty, Wzory umów, Regulamin Komisji Konkursowej
3.Rozstrzygnięcie konkursu


“Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych

w Diagnostycznym Laboratorium Analitycznym Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. z dnia 6 września z dnia 2019 roku”

Unieważnienie Konkursu

   1. Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Diagnostycznym Laboratorium Analitycznym
   2. SWKO, Formularz Oferty, Wzory umów, Regulamin Komisji Konkursowej

“Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 23.09.2019 roku”

1. Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych
2. SWKO, Formularz Oferty, Wzory umów, Regulamin Komisji Konkursowej
3.Rozstrzygnięcie konkursu
4.UNIEWAŻNIENIE KONKURSU W 1 CZĘŚCI


„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 16 lipca 2020 roku

   1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych
   2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
   3. Regulamin Komisji Konkursowej
   4. Unieważnienie konkursu w części
   5. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chemioterapii, z dnia 2 czerwca 2020 roku

   1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych 
   2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
   3. Regulamin Komisji Konkursowej
   4. ROZSTRZYGNIĘCIE

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 1 czerwca 2020 roku

   1. OGŁOSZENIE
   2. SWKO, FORMULARZ OFERTY, MAT. INF., WZORY UMÓW
   3. REGULAMIN KOMISJI
   4. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU W CZĘŚCI
   5. ROZSTRZYGNIĘCIE

 

  

Skip to content