Lokalizacja: Pawilon Nr VIII wejście od ul. Suchodolskiej
Kierownik Izby Przyjęć: dr Cezary Haber

Telefon: 22 51 52 733
izbaprzyjec@old.grochowski.waw.pl

Izba Przyjęć pełni dyżur całą dobę i realizuje świadczenia medyczne dla osób, posiadających skierowania do szpitala, z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii i chirurgii ogólnej, jak również w tym samym zakresie w stanach ostrych nie wymagających skierowania do szpitala. W Izbie Przyjęć odbywają się również konsultacje kwalifikacyjne dla pacjentów, ze skierowaniem, na Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej.

Pracownicy oddziału

Kierownik oddziału: dr Cezary Haber – specjalista chorób wewnętrznych
Pielęgniarka koordynująca Małgorzata Wagner specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
Zastępca pielęgniarki koordynującej mgr Daria Strzelecka specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lekarze:
Lek. med. Jacek Krysztofiak specjalista kardiologii
Lek. med. Idalia Siedlecka specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z geriatrii
Lek. med. Katarzyna Mikulska specjalista chorób wewnętrznych
Lek. med. Dawid Mazur w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej
Lek. med. Jacek Rączewski specjalista medycyny ratunkowej, specjalista anestezjolog
Lek.med. Jakub Chrzanowski w trakcie specjalizacji z anestezjolgii
Lek.med. Barbara Świeżyńska w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej
Lek.med. Małgorzata Radzymińska-Maliszewska.specjalista neurolog, w trakcie specjalizacji ratunkowej

ZASADY PRZYJĘCIA PACJENTA DO SZPITALA:

W Szpitalu Grochowskim świadczenia zdrowotne udzielane są:

– pacjentom kierowanym do leczenia szpitalnego, posiadającym stosowne skierowanie wydane przez lekarza Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) lub Oddziału Ratunkowego bądź innego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) przyjmowanych w trybie planowym z uzgodnionym wcześniej terminem przyjęcia do szpitala,

– pacjentom wymagającym leczenia szpitalnego znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przyjmowanych w trybie nagłym. Zgłaszających się osobiście lub przywiezionych przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Kolejność udzielania świadczeń zależy od stanu pacjenta i wynika z kategorii pilności nadanej pacjentowi w czasie triażu przez lekarza Izby Przyjęć.

Przyjęcie w trybie planowym:

Pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć w dniu uzgodnionego terminu przyjęcia z kompletem dokumentów, niezbędnych do założenia dokumentacji medycznej:

– skierowanie do szpitala (jeżeli nie było dostarczone wcześniej),
– dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport dla obcokrajowców,
– dokument ubezpieczeniowy potwierdzający uprawnienia do bezpłatnej opieki medycznej lub w przypadku jego braku może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do bezpłatnego świadczenia, w przypadku obcokrajowców – nie posiadających obywatelstwa polskiego, będących obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej powinien posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub ważny w dniu przyjęcia Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ albo poświadczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych na podstawie przepisów o koordynacji oraz dokument potwierdzający tożsamość. Pacjenci nie posiadający prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym cudzoziemcy z państw nie należących do Unii Europejskiej sami pokrywają koszty leczenia. Szpital może uzależnić przyjęcie pacjenta od uiszczenia zaliczki na poczet kosztów leczenia, z wyjątkiem przypadków nagłych zagrożenia życia i zdrowia.

Pacjent zgłaszający się do przyjęcia w trybie planowym, powinien posiadać również:

– niezbędne rzeczy osobiste określone przez Oddział, min.: przybory toaletowe, ręcznik, piżamę i kapcie (najlepiej z antypoślizgową podeszwą) bieliznę osobistą oraz inne rzeczy o których pacjent został poinformowany przy ustaleniu terminu przyjęcia,

– badania wymagane przez Oddział przy przyjęciu planowym, o których pacjent zostaje powiadomiony w trakcie kwalifikacji do przyjęcia,

– oraz dodatkowo w celu uzyskania pełnej informacji o stanie zdrowia i realizowanych świadczeniach w przeszłości zaleca się posiadanie przez pacjenta dokumentacji medycznej z innych podmiotów leczniczych.

Pacjenci wymagający porady z zakresu kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego) korzystają z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w dni powszednie w godzinach od 18:00 – 08:00 oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

 

Aktualizacja: styczeń 2024 r.

Skip to content