ZP/23/2020 – Przeglądy konserwacyjne sprzętu i aparatury medycznej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 23 zamówienia


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 15 i 20


Informacja o unieważnieniu części 15,20,21,22,23 zamówienia


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część 7


ZP23_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część 1


ZP23_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część 2


ZP23_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część 3


ZP23_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część 4


ZP23_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część 6


ZP23_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część 10


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część 11 i 25 i 27 i 30


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część 13


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część 14


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część 15


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część 17


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część 18


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część 20


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część 21 i 22


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część 23


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część 28


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część 29


Informacja o unieważnieniu części 5,8,9,12,16,19,24,26, zamówienia


Informacja z otwarcia ofert


Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej


Wyjaśnienie treści SIWZ


Załącznik nr 7 do SIWZ_projekt umowy_RODO_po modyfikacji


Modyfikacja zapisów SIWZ termin


Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ_Umowa projekt


Załącznik nr 1 do SIWZ


Załącznik nr 2 do SIWZ


Załącznik nr 3 do SIWZ


Załącznik nr 4 do SIWZ


Załącznik nr 5 do SIWZ


Załącznik nr 6 do SIWZ


Skip to content